Нефть-химия енер жайы

Нефть-химия енер жайы

Нефть-химия енер жайы

Мунай жана мунай химиялык өнөр жайы, мунай химиялык өнөр жайы деп аталган, жалпысынан чийки зат катары мунай жана жаратылыш газы менен химиялык өнөр жайын билдирет.Анда продук-циянын кецири ассортименти бар.Чийки мунай негизги чийки заттарды, мисалы, этилен, пропилен, бутен, бутадиен, бензол, толуол, ксилол, Cai, ж. , мисалы, метанол, метил этил спирти, этил спирти, уксус кислотасы, изопропанол, ацетон, фенол жана башкалар.Азыркы учурда, өнүккөн жана татаал мунай иштетүү технологиясы механикалык пломба үчүн дагы катуу талаптарга ээ.